ค่าบริการทำวีซ่าจีน


แบบเข้าจีน 1 ครั้ง ราคา 3,750 บาท /ท่าน

แบบเข้าจีน 2 ครั้ง ราคา 4,750 บาท /ท่าน

*ราคาดังกล่าว สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

** ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ : แนะนำเผื่อเวลาสำหรับการยื่นขอวีซ่าก่อนแพลนเดินทาง อย่างน้อย 1-2 เดือน


Share Post