ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด


เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ไชน่าทริปทัวร์ จำกัด


Share Post