กวางโจว - ตลาดสินค้าประเภทของเล่น


1. ตลาดค้าส่งประเภทของเล่นจงกั่ง (Zhong gang wan ju jing pin pi fa cheng)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน ที่อยู่: เลขที่ 399 ถนนอีเต๋อซีลู่ (Yi de xi lu) ป้ายรถประจำทาง: อีเต๋อซีจ้าน (Yi de xi zhan) สายรถประจำทาง: 4 8 61 82 86 243 134

2. ตลาดสินค้าของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน เครื่องเล่น (Yi de yi yuan jing pin wen ju pi fa)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช็อป ที่อยู่: เลขที่ 297 ถนนอีเต๋อซีลู่ (Yi de xi lu) ป้ายรถประจำทาง: อีเต๋อซีจ้าน (Yi de xi zhan) สายรถประจำทาง: 4 8 61 82 86 243 134

3. ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า (De bao jiao yi shi chang)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช็อป ของตกแต่งสำหรับงานมงคล ที่อยู่: เลขที่ 190 ถนนอีเต๋อซีลู่ (Yi de xi lu) ป้ายรถประจำทาง: อีเต๋อซี เจี่ยฟ่างหนาน สายรถประจำทาง: 8 61 82 273 243 134 86 244 552 รถประจำทางปรับอากาศสาย 4

4. ตลาดค้าส่งสินค้าเครื่องเขียน ของเล่น และของตกแต่งบ้าน (Guoji wan ju wen ju jing pin shi chang)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช็อป ที่อยู่: เลขที่ 190 ถนนอีเต๋อซีลู่ (Yi de xi lu) ป้ายรถประจำทาง: อีเต๋อซี เจี่ยฟ่างหนาน สายรถประจำทาง: 4 8 61 82 86 243 134

5. ตลาดค้าส่งเครื่องเขียน ของตกแต่งบ้านอีเต๋ออี้หยวน (Yi de yi yuan jing pin wen ju pi fa)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช็อป ของตกแต่ง ที่อยู่: เลขที่ 423 ถนนอีเต๋อซีลู่ (Yi de xi lu) ป้ายรถประจำทาง: อีเต๋อซีจ้าน สายรถประจำทาง: 4 8 61 82 86 243 134

6. ตลาดค้าส่งของเล่น และของตกแต่งบ้านเจี้ยเล่อชี (Jie le qi jing pin wan ju cheng)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช็อป ของตกแต่ง ที่อยู่: เลขที่ 423 ถนนอีเต๋อซีลู่ (Yi de xi lu) ป้ายรถประจำทาง: อีเต๋อซีจ้าน สายรถประจำทาง: 4 8 61 82 86 243 134

7. ศูนย์ค้าส่งสินค้าของเล่น และของตกแต่ง จิงรุ่ย (Jing rui wan ju jing pin pi fa zhong xin)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: ของเล่น ของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช็อป ของตกแต่ง ที่อยู่: เลขที่ 20ถนนจงซันปาลู่ (Zhong shan ba lu) ป้ายรถประจำทาง: จงซันปาลู่จ้าน สายรถประจำทาง: 61 85 104 105 107 34 128 193 209 232 256 260 555


Share Post