กวางโจว - ตลาดสินค้า ( เสื้อผ้า ) กวางเจา


ตลาดค้าส่งซาตงประกอบด้วยตลาดค้าส่งเป่ยเฉิง, ตลาดค้าส่งหนานเฉิง, ตลาดค้าส่งเหิงลี่

ทั้งสามแห่งรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจัดเป็นพื้นที่รวบรวมและกระจายสินค้าที่ใหญ่มาก บริเวณตลาดซาเหอ เลขที่ 149 ถนนเซียนเลี่ยตงลู่ (Xian lie dong lu) ตลาดค้าส่งเป่ยเฉิง มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 22000 ตารางเมตร ร้านค้ากว่า 1200 คูหา โดยภายในอาคารมีทางเดินกว้างขวาง แอร์คอนดิชั่นส่วนกลาง ลิฟท์และบันไดเลื่อน โดยลิฟท์แบ่งเป็นส่วนของผู้โดยสารและลิฟท์ขนของ

สำหรับตลาดค้าส่งเป่ยเฉิงตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนเฉียนฉวนลู่ มีขนาดใหญ่ที่สุด พื้นที่รวมทั้งหมด 44000 ตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 1400 คูหา ซึ่งตลาดค้าส่งดังกล่าวกระจายไปยังภูมิภาคทางตอนใต้ของจีน และกระจายไปทั่วประเทซ รวมทั้งส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย

ตลาดค้าส่งเหิงลี่ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนซาตงต้าเจีย ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2548 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 10000 ตารางเมตร โดยเน้นเป็นพื้นที่อาคารสำนักงานและส่วนของโกดังสินค้า

ตลาดค้าส่งสินค้าอิเลคโทรนิค และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในนครกวางเจา

1. ตลาดค้าส่งเทียนเหอ (Tian he lu dian nao yi tiao jie)

สินค้าประเภทที่จัดจำหน่าย: สินค้าเทคโนโลยีสูง ทำเลที่ตั้ง: ถนนเทียนเหอลู่ ป้ายรถประจำทาง: กั่งติ่งจ้าน (Gang ding zhan) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 18 22 178 191 194 197 210 214 224 229 234 33 248 269 296 515 547 240


Share Post