กวางโจว - ตลาดโทรศัพท์มือถือ และ อุปกรณ์มือถือ


ตลาดค้าส่งคอมพิวเตอร์ไท่ผิงหยาง

สินค้าประเภทที่จัดจำหน่าย: คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค ทำเลที่ตั้ง

เลขที่ 560 เทียนเหอลู่ ป้ายรถประจำทาง: กั่งติ่งจ้าน (Gang ding zhan) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 18 22 178 191 194 197 210 214 224 229 234 33 248 269 296 515 547 240

ตลาดค้าส่งคอมพิวเตอร์หนานฟาง

สินค้าประเภทที่จัดจำหน่าย: เลขที่ 518 ถนนเทียนเหอลู่ ป้ายรถประจำทาง: กั่งติ่งจ้าน (Gang ding zhan) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 18 22 178 191 194 197 210 214 224 229 234 33 248 269 296 515 547 240

ตลาดค้าส่งคอมพิวเตอร์ ตงเฉิง (Guangzhou dian nao cheng, dong cheng)

เลขที่ 102 ถนนเทียนเหอตงลู่ รถประจำทาง: สือผายเฉียว (Shi pai qiao zhan) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 22 33 50 130 210 224 233 234 235 240 256 263 269 27 280 283 296 518 540

ตลาดค้าส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าฮุ่ยฝู (Hui fu dian zi guang chang)

สินค้าประเภทที่จัดจำหน่าย: ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำเลที่ตั้ง: เลขที่ 240 ถนนฮุ่ยฝูซีลู่ ป้ายรถประจำทาง: โรงพยาบาลมณฑล (Sheng ren min yi yuan zhan) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 6 8 66 74 82 106 124 204 217 541 3

ตลาดค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเยวี่ยซิ่วเหิงเหอ (yue xiu heng he dian zi cheng)

สินค้าประเภททีจัดจำหน่าย: เลขที่ 293 ถนนฮุ่ยฝูลู่ ป้ายรถประจำทาง: โรงพยาบาลมณฑล (Sheng ren min yi yuan zhan) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 6 8 66 74 82 106 124 204 217 541 3

ตลาดค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าลิ้งไฮ่ (Ling hai dian zi shang chang)

สินค้าที่จัดจำหน่าย: เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วน ทำเลที่ตั้ง: เลขที่ 60 ถนนหมี่สื่อลู่ ป้ายรถประจำทาง: โรงพยาบาลมณฑล สายรถประจำทางที่ผ่าน: 6 8 66 74 82 106 124 204 217 541 3

ตลาดค้าส่งคอมพิวเตอร์ซีเฉิง (Guangzhou dian nao cheng,Xi cheng)

ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย: คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ทำเลที่ตั้ง: เลขที่ 351 ถนนเทียนเหอลู่ ป้ายรถประจำทาง: ป้ายถียวี่ตงลู่ (Ti yu dong lu) สายรถประจำทางที่ผ่าน: 22 43 122 177 54 62 185 229 263


Share Post